Abaligetért Egyesület


Az elnökség tagjai

  • Komáromi Csaba - elnök
  • Schulteisz Ákos - ügyvezető elnök
  • Fülöp Judit - titkár

Az Abaligetért Egyesület célja

Az egyesület célja Abaliget község fejlődésének segítése, lehetőség teremtése a lakosság törekvéseinek, igényeinek megfogalmazására, azok megvalósításában való részvételre. 

Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések, állampolgári közösségek, lakossági csoportok társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. 

Az abaligeti lakosok érdekeinek képviselete, érvényesítésének elősegítése. Abaliget szépítése, patronálása, a község fejlesztése és hagyományainak, értékeinek, épített örökségének megőrzése, annak megismertetése. 
 

Az egyesületi tagoknak a község megóvására, védelmére való együttműködés, a község által kitűzött célok megvalósításában, továbbá a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködés. Nagy figyelmet fordítani a község tisztaságára a természet és a lakosság érdekében. A környezettudatosság növelése a lakosság körében. A hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében folytatott tevékenységben. 

Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása, az ilyen jellegű rendezvényeken közreműködés. A község fesztiváljainak és rendezvényeinek széleskörű megismertetése. 

Óvoda, iskola, nagycsaládosok, nyugdíjas, hátrányos helyzetű lakók segítése, rendezvények szervezése, rendezése. Abaliget turizmusának fellendítésében a más településekkel való együttműködés, a kistérség turisztikai attrakcióinak szélesebb körű megismertetése. Abaliget község testvérvárosaival, azok civil szervezeteivel a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele. Az Egyesület országon belüli és határon túli partnereivel az együttműködések kiszélesítése, új együttműködések kezdeményezése. Hagyományőrző és teremtő rendezvények segítése és rendezése, a község múltjának, emlékeinek ápolása. 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében szorosan együttműködik Abaliget Község Önkormányzatával, a társadalmi szervezetekkel, római katolikus plébániával, továbbá Abaliget Község területén lévő intézményekkel.

Nyilvántartásba vétel kelte: Pécs, 2019. december 31.

     

"A tagdíj összegét minden évben a közgyűlés határozza meg, mely összeget évente két részletben van lehetőség megfizetni, a tárgyév március 31-ig 50 %-át, szeptember 30-ig a fennmaradó részt. "
A tagdíj 2023-tól a rendes tagoknak: 6 000 Ft/év; a pártoló tagoknak: 3 000 Ft/év.

Fontos információk

Székhely: 7678 Abaliget, Petőfi u. 19. | Honlap: abaligetert.hu | E-mail: abaligetert@gmail.com
Adószám: 19225995102 | Számlaszám: 11731001 - 23125276


Beszámolók

Kapcsolatba lépne velünk?