2024. évi hulladékszállítási naptár

2024.01.14

2024. január 9-én kedden délelőtt a hóhelyzetre hivatkozva több abaligeti utcába nem tért be a szemétszállító. Az Önkormányzat arra a kérdésre, hogy mikor pótolják a hulladék elszállítását azt a választ adta, hogy a következő héten kedden jönnek érte és addig tegyük ki zsákokban a szemétgyűjtők mellé.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatása
a 2024. évi hulladékszállításról

A hulladékszállítási menetrend a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által kiküldésre kerülő számlák mellékleteként, január második felében kerül kézbesítésre.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a szállítási napok változásáról késve értesülnek, az esetlegesen keletkezett többlet hulladékot a következő (2024-es szállítási menetrend szerinti) szállítási napon a hulladékgyűjtő edény mellé – az alábbi szabályozásnak megfelelően – zsákban helyezhetik ki:

  • a hulladékot áttetsző műanyag zsákban lehet kihelyezni kézi erővel megemelhető súlyban és méretben (maximális súly: 25 kg);
  • a zsákok megtöltésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat;
  • a többlethulladék kihelyezésére kizárólag a szállítási nap változással érintett települések esetében van lehetőség;
  • a többlethulladék kihelyezése csak azt a hulladék fajtát érinti, amely tekintetében a gyűjtési nap módosításra került;
  • kommunális hulladék szállítási napokon kizárólag kommunális, szelektív gyűjtőnapokon szelektív, illetve a zöldhulladék elszállításának napján csak zöldhulladék kerülhet a gyűjtőzsákokba;
  • amennyiben a gyűjtőzsákok nem a fenti szabályozásoknak megfelelően kerülnek kihelyezésre, munkatársaink a hulladék elszállítását megtagadhatják;
  • a többlethulladék kihelyezésére 2024. január 31. napjáig van lehetőség.

Forrás: delkom.hu