100 éve írták alá a trianoni békeszerződést | Megemlékezés Abaligeten

2020.06.04

16 órától csendes szentségimádás a templomban. 16:20-kor szentségbetétel, majd 16:30-kor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felhívásához csatlakozva megszólalnak templomunk harangjai. 

A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény/keresztyén hit védelmében kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez.

Az imádság után levonulunk a tavaly felavatott kereszthez, ahol Szatyor Miklós szavalata után közösen énekeljük el a himnuszt.