Falugondnoki álláslehetőség Abaligeten

2021.08.30

Falugondnoki munkakör betöltésére írt ki álláspályázatot Abaliget Község Önkormányzata. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 13. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

Abaliget Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény20/A. § alapján pályázatot hirdet Abaliget Község Önkormányzata Falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7678 Abaliget, 7678 Abaliget, Kossuth u. 87 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés,
 • Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Településen lévő lakóhely, vagy tartózkodási hely. Gépjárművezetői több éves tapasztalat.Településen belüli személy és helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • Gépjármű vezetési gyakorlat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivády Gábor Vilmos nyújt, a 72/598-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Abaliget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7678 Abaliget, 7678 Abaliget, Kossuth u. 87. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A455/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 • Elektronikus úton Ivády Gábor Vilmos részére a polgarmester@abaliget.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.abaliget.hu - 2021. augusztus 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 28.


Kapcsolódó: