Augusztusban újra megjelenik a népi építészeti emlékek felújítását és azok szakmai előkészítését is célzó támogatási lehetőség

2022.07.21

A Magyar Kormány által létrehozott Népi Építészeti Program veszélyeztetett, műemléki értéket képviselő vidéki épített örökségünk megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében nyújt támogatási lehetőséget. 

A Program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak - szervezeteknek és magánszemélyeknek -, amelyek népi építészeti értéket képviselnek.

A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek, eredeti történeti szerkezetek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

A Program által támasztott kritériumokat tartalmazó dokumentumok (Tájékoztató, Útmutató, Műszaki Segédlet, Gyakran Ismételt Kérdések) a www.nepiprogram.hu oldalon, regisztrációt követően érhetők el.
Amennyiben ingatlana megfelel a Program által támasztott követelményeknek, úgy Ön jogosult támogatási kérelem benyújtására, melynek segítségével anyagi és szakmai támogatást kaphat az ingatlan felújításához szükséges szakmai előkészítő dokumentációk elkészítéséhez, illetve - szakmai előkészítő dokumentációk birtokában - az épület felújításához.

A támogatás célja

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek

  • veszélyelhárítását,
  • állagmegóvását, valamint
  • részleges vagy teljes helyreállítását

megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei.

Támogatás összege és mértéke

Nem tájházak esetében:

Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként

  • szakmai előkészítésre minimum 500 ezer - maximum 1,5 millió Ft,
  • épületfelújításra minimum 500 ezer - maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

A támogatás folyósítása - a megvalósítás ütemének megfelelően - támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik, amelyek elszámolásakor a támogatásintenzitás betartása kötelező.

A támogatási előleggel való elszámolás bármely hiányossága esetén az Áht alapján az Ávr. szerint számított kamattal növelt visszafizetési kötelezettség keletkezhet.

Tájházak esetében:

Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként

  • szakmai előkészítésre minimum 500 ezer - maximum 1,5 millió Ft,
  • épületfelújításra minimum 500 ezer - maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. A bíráló bizottság a veszélyeztetett helyzetben lévő épületek esetében a támogatás mértékét egyedi döntéssel megemelheti a felmerülő összköltség legfeljebb 90%-ára. A veszélyeztetettség mértékének megállapítása a benyújtott dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság szakmai hatáskörébe tartozik.

A támogatás folyósítása - a megvalósítás ütemezésének megfelelően - támogatási előleg formájában, több részletben történik.

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk

A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2022. augusztus 1-én nyílik meg. A kérelmek benyújtási határideje 2022. szeptember 14. 23:59 óra, melyet a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában tehet meg.
A támogatási kérelmek elbírálását szakmai Bíráló Bizottság végzi. A döntés meghozatalát követően a kérelmező írásban kap értesítést a döntésről.

További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető.

Forrás: Teleki László Alapítvány