Beiratkozás áprilisban az Abaligeti Mosolyoviban (2024)

2024.03.25

A 2024/2025-ös nevelési évre az Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha Abaligeti Mosolyovi Tagóvodájába az óvodai beiratkozás időpontja:

2024. április 29. (hétfő) 08.00-17.00

2024. április 30. (kedd) 08.00-17.00

A beiratkozás helye: Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha Abaligeti Mosolyovi Tagóvodája – 7678 Abaliget, Kossuth u. 66.

A 2024/2025-ös nevelési évre a beiratkozás személyes megjelenéssel történik.

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozik. A nevelési év kezdő napja 2024. szeptember 1. utolsó napja 2025. augusztus 31.

A gyermek óvodai beiratkozásához szükséges dokumentumok

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • TAJ kártya,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
  • nem magyar állampolgárok esetében tartózkodásra jogosító okmányok.

Valamint, amennyiben rendelkeznek ilyen dokumentumokkal:

  • szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetről
  • szóló határozat,
  • szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének
  • igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok az óvodában a beiratkozást megelőzően is igényelhetők. A felvételhez mindkét szülő/gondozó aláírása szükséges.

Előzetes telefonos egyeztetés után mindenkit szeretettel várunk!
Telefon: +36 30 441 7226

Tisztelettel:

Molnárné Szőke Ágnes
tagintézmény igazgató