Elérhetőek a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram dokumentumai

2021.10.06

Abaliget Község Önkormányzata idén is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Az EMET oldaláról letölthetőek a Bursa Hungarica dokumentumai.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2022-A

Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.


A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint - az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával - a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Forrás: emet.gov.hu | George Milton fotója a Pexels oldaláról