Elindult Abaligeten a gyepmesteri szolgáltatás

2022.04.06

A gyepmester feladata a település belterületén elsődlegesen a kóborló állatok (kutya, macska) befogása, gondozása, nyilvántartása, örökbeadása.

Kóbor állatokról való bejelentést tehetnek a lakosok hétköznapokon, valamint szabad- és ünnepnapokon 8-20 óráig az alábbi elérhetőségen.

A gyepmester elérhetősége: 06 30 586 4637

Bejelentést követően kormányrendelet szerint a gyepmester legkésőbb 24 órán belül megkísérli a kóbor állat befogását. Sikertelen kísérlet esetén 24 órán belül ismételten megpróbálja az állat befogását.

Amennyiben a kóbor állat közintézmény 100 méteres körzetében van, vagy lakosságra fenyegetést jelent az állat befogását haladéktalanul megkísérli, de legkésőbb 4 órán belül.

Ha a kóbor állat magánterületen tartózkodik, akkor az adott terület tulajdonosának kérésére a befogást megkísérli, a terület tulajdonosa ezzel egyidejűleg együttműködést vállal és a munkavégzés feltételeit biztosítja. Továbbá a gyepmester magánterületen a kóbor állatot befogja, ha azt a hatóság elrendeli.

Ivády Gábor