Ezen a napon történt | 88 éve avatták fel az I. Világháborús hősök emléktábláját Abaligeten

2021.09.24

88 éve ezen a napon avatták fel az I. Világháborús hősök emléktábláját Abaligeten.

Tihanyi János plébános így ír az eseményről a Historia Domusban: 

"1933. szeptember 24-én volt az abaligeti hősi emléktábla szentelése. Az ünnepi szentmisét Balázsy Ernő segédlelkész tartotta szép beszéddel. A körmenetet az emlék elé Tihanyi János plébános vezette, aki az emléktábla megáldása után magyar és német nyelvben szólott a közönséghez. Patacsi Dénes országgyűlési képviselő tartotta.[...] Pusch György és Czwick Ádám egyházközségi elnök vették át megőrzés végett az emléktáblát. Szivár István dr, főbíró az alispán nevében szólalt fel. Tóth Mária az elején, Glück András a végén szavalt. A "Hiszekegyet" - "Hősi ének" és a "Szózatot" Pohl István kántortanító vezényletével az abaligeti elemi iskolai dalárda adta elő. [...] Az emléktábla költségeihez 68 pengővel járultam. Igen szép nap volt s a vidékről is igen sok nép vett részt a szentelési ünnepélyen."

Forrás: Abaligeti Plébánia, Hóbár Csaba