Főpásztori rendelkezés a járványügyi korlátozásokkal kapcsolatban

2020.05.21

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a koronavírus-járvány magyarországi enyhülésének révén az alábbi intézkedéseket hozta.

Tekintve a koronavírus-járvány magyarországi enyhülését, a folyó hó 4-én, 723-19/2020. számon kiadott intézkedések helyett a mai nappal az alábbi rendelkezések lépnek életbe a Pécsi Egyházmegyében.

Nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket elsősorban templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben a liturgikus szabályok szerint tarthatunk. Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat.

A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között két méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket és a padokat, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a segédkezőket, hogy a szentmise és az áldoztatás előtt és után alaposan fertőtlenítsék kezüket. Áldoztatás közben minden áldoztató viseljen védőmaszkot.

Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró eszköz (védőmaszk, sál, kendő) használatára.

A gyóntatás nagyobb helyiségben vagy szabadtéren történjék a fenti óvintézkedésekkel.

A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.

Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.

További intézkedésig egyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később a legközelebbi egyéni gyónása során tartozik bűneit megvallani.

A fent említett felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Ahol van rá lehetőség, a nyilvános szentmisét is online közvetíthetjük. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

Amíg a tömegrendezvényeket a hatósági előírások nem teszik lehetővé, közösségi alkalmakat, búcsút, körmeneteket csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérem a fiatalabb paptestvéreket, készséggel segítsék idős és gyenge egészségű társaikat, különösen a vasárnapi szentmisék, a temetések és a betegellátás szolgálatában.

Az éves programtervben meghirdetett egyházmegyei események, illetve a szentségek közösségi ünneplésének (elsőáldozás, bérmálás) megtartásáról a későbbiekben születik döntés.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára.

Pécs, 2020. május 20.

György érsek
apostoli kormányzó