Jegyzői tájékoztatás az égetésről

2021.02.12

Dr. Tihanyi Keve jegyző tájékoztatása az égetésről:


Tisztelt Abaligeti lakosok, ingatlan tulajdonosok!

Sok kérdés merült föl az elmúlt időszakban a kerti zöldhulladék égetéssel kapcsolatban, ezért néhány szóban szeretném tájékoztatni Önöket a jelenleg hatályos szabályozásról.
A Kormány a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel "meghosszabbította" (igazából újra veszélyhelyzetet hirdetett ki) a veszélyhelyzetet. Ehhez kapcsolódóan az előző veszélyhelyzet alatt meghozott döntések hatályát is meghosszabbította.
Így a levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet tovább alkalmazását is elrendelik, vagyis továbbra is önkormányzati hatáskörben marad az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a veszélyhelyzet megszűnéséig!

Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a településtisztaság fenntartásáról szóló 9/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdés szerint:

"Avart, nyesedéket és más kerti hulladékot csak az erre alkalmas, a tűz terjedését megakadályozó helyen, hétfőtől szombatig 08 órától 17 óráig a szomszédos ingatlanhasználó szükségtelen zavarása nélkül, felügyelet mellett szabad égetni, amennyiben nincs jogszabályi vagy hatósági tiltás érvényben." (pl. országos tűzgyújtási tilalom)
A (4) bekezdés szerint: "Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos."

A fentiek alapján jelenleg a veszélyhelyzet megszűnéséig ezen feltételek mellett lehetséges a kerti zöldhulladékok égetése.
Szeretném külön felhívni a figyelmet arra, hogy az égetést a szomszédok szükségtelen zavarása nélkül kell végezni. Ilyen zavarás az is, ha a vizes, nedves avart, nyesedéket égetik, ami sokkal jobban füstöl, mint a száraz zöldhulladék!
A fentiek alapján kérem Önöket, hogy csak száraz zöldhulladékot égessenek.

Tisztelettel,

Dr. Tihanyi Keve
jegyző