FRISS: Közmeghallgatás lett volna november 5-én Abaligeten

2020.10.29

FRISSÍTÉS: ELMARAD A KÖZMEGHALLGATÁS! Az önkormányzat tájékoztatása szerint a közmeghallgatás elmarad. A felmerült kérdésekkel, javaslatokkal Ivády Gábor polgármesterhez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: 

Tel: 72/598-001/104., e-mail: polgarmester@abaliget.hu, illetve személyesen, hivatali időben.


Abaliget Község Önkormányzatának tavaly ősszel megválasztott képviselő-testülete november 5-én, csütörtökön 17 órakor tartja meg első közmeghallgatását Abaligeten.

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház, Abaliget, Kossuth u. 80.
Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház, Abaliget, Kossuth u. 80.

54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

2011. évi CLXXXIX. törvény [ Mötv. ] 

 8. §

(1) A képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, melyről köteles az üdülőtulajdonosokat is értesíteni.

(2) A közmeghallgatás összehívására és az ülés lefolytatására az általános szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(3) Közmeghallgatáson a jelenlévők kizárólag helyi közügyekben, maximum 5 perc időtartamban szólhatnak hozzá.

Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete


Meghívó

Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom Abaliget község lakosságát.

Közmeghallgatás ideje: 2020. november 5. (csütörtök) 17 óra
Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház, Abaliget, Kossuth u. 80.

Napirendi javaslat:
1.) Beszámoló az Önkormányzat tevékenységéről
Előterjesztő: Ivády Gábor polgármester
2.) Bejelentések, kérdések, interpellációk

A közmeghallgatáson szájmaszk viselése és az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező.

Abaliget, 2020. október 21.
Ivády Gábor
polgármester