Nyári diákmunka 2019 - Az Abaligeti Önkormányzat tájékoztatója

2019.06.17

A "Nyári diákmunka 2019" elnevezéssel munkaerő-piaci program indul 2019. július 1. - 2019. július 26., illetve 2019. augusztus 1. - 2019. augusztus 26. közötti időszakra.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás a települési önkormányzatoknál történik. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több, mint a minimálbér - szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum - időarányos hányada (146.250,-Ft, illetve 111.750,-Ft).

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával; vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a foglalkoztatási osztály által a munkaerő-igényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható. 

Jelentkezni lehet Abaliget Község Önkormányzat hivatalában 2019. június 20-án (csütörtök) 16.00 óráig.

Abaliget Község Önkormányzata