Október 3-án közmeghallgatás lesz Abaligeten

2019.09.27

Abaligeten, a Művelődési Házban közmeghallgatás lesz október 3-án 18 órakor. 


M E G H Í V Ó

Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom Abaliget község lakosságát.

Közmeghallgatás ideje:
2019. október 3. (csütörtök) 18 óra

Közmeghallgatás helye:
Művelődési Ház, Abaliget, Kossuth u. 80.

Napirendi javaslat:

  1. Jegyző bemutatása (2019. október 8-tól kinevezésre kerülő)

  2. Beszámoló az Önkormányzat tevékenységéről

Előterjesztő: Kisfali János polgármester

  1. Meghívott vendégek beszámolója

  2. Bejelentések, kérdések, interpellációk


Meghívott vendégek:

Czimmer Tamás iskolaigazgató, Molnárné Szőke Ágnes megbízott tagóvoda vezető, Kristóf Tímea védőnő, Rosner Zsolt plébános, Körzeti megbízott, Pálinkás Lajosné Nőegylet elnöke

Abaliget, 2019. szeptember 18.

Kisfali János
polgármester