Óvoda- és iskolakezdési támogatás Abaligeten (2022)

2022.08.24

Abaliget Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyszeri óvoda-és iskolakezdési támogatást nyújt az alábbiak szerint:

1. Óvodakezdési támogatásban részesíti azt a szociálisan rászoruló abaligeti lakó -, vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú és óvodába járó gyermeket nevelő szülőt, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át (jelenleg 285.000,-Ft) nem haladja meg.

2. Iskolakezdési támogatásban részesíti azt a szociálisan rászoruló abaligeti lakó -, vagy tartózkodási hellyel rendelkező iskolai tanulmányokat folytató 23. életévét be nem töltött gyermeket, fiatal felnőttet, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át (jelenleg 285.000,-Ft) nem haladja meg.

3. Az óvodakezdési támogatás mértéke: 10.000,-Ft/gyermek.

4. Az iskolakezdési támogatás mértéke 15.000,-Ft/gyermek, fiatal felnőtt.

5. Az óvoda-és iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani 2022. augusztus 15-től 2022. szeptember 15-ig az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Abaligeti Hivatali Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 16. életévet betöltött gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról.

A család jövedelméről elegendő a nyomtatványon nyilatkozni, igazolás csatolása nem szükséges. A korábbi évekkel ellentétben, azért szükséges a jövedelemről nyilatkozni, mert az önkormányzat szociális keretéből történik a kifizetés és a megfelelő elszámolás ezt indokolja.

A formanyomtatvány letölthető innen.

Forrás: Abaliget Község Önkormányzata