Óvodai beiratkozás Abaligeten

2019.04.09

A 2019/2020-as nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

2019. április 24-én (szerdán), 10.30-12.00 és 13.00-18.00 között;
2019. április 25-én (csütörtökön), 10.30-12.00 és 13.00-17.00 között. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek oltási könyve
  • a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői vélemény

Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. és 2020. február 28. között töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontok valamelyikén szíveskedjenek jelezni.

Molnárné Szőke Ágnes
mb. tagóvoda vezető


Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha Abaligeti Mosolyovi Tagóvodája

A 2011. évi CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év kezdő napjától - szeptember 1-től - legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 2016. augusztus 31-ig született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek. (A 2016. augusztus 31. után született gyermekek 2020. szeptember 1-től lesznek óvodakötelesek.)

A jegyző a szülő kérelmére - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek érdekét szem előtt tartva - annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.