Plébániai Híradó | 2020. június

2020.05.30

Újra együtt személyesen

Pünkösdvasárnaptól templomközösségeink minden tagjával újra együtt lehetünk szentmiséinken, igeliturgiáinkon. Nagy öröm ez számunkra, de ez nem feledteti velünk, hogy fokozottan kell figyelnünk a higiéniára, a fertőzésveszély minimalizálására.Ezért Dr. Udvardy György pécsi apostoli kormányzó rendeletének értelmében a korona vírus járványra tekintettel nem használjuk a szenteltvíz tartókat templomainkban. A szentmiséken a békerítusnál elhagyjuk a kézfogást, és nem áldozunk nyelvre, csak kézbe. Az atyák, áldoztatók rendszeresen fertőtlenítik kezüket, szentmisék kezdete, valamint az áldoztatás előtt és után. Kérjük használjanak sálat vagy szájmaszkot. Kérjük szertartásokon is tartsák be egymás közt a 2 m védőtávolságot!A szentmisékre, igeliturgiákra Abaligeten, Magyarhertelenden, Magyarszéken, illetve Orfű valamelyik kápolnájában hetente, többi misézőhelyünkön havonta várunk mindenkit szeretettel!Az elmaradt temetési és évfordulós gyászmisék, tervezett esküvők, keresztelők megtarthatók. Keressenek telefonon egyeztetés végett!

Karantén megszüntetve

Mivel újra lehetnek nyilvános szentmisék, az abaligeti, godisai, magyarhertelendi és magyarszéki templom mindennapi nyitvatartását megszüntetjük.Pünkösdvasárnaptól újra nagyobb hangsúlyt fektetünk a személyes lelkipásztori munkára. Plébános atya újra felkeresi ágyhoz kötött betegeinket otthonaikban a higiéniás előírások betartása mellett.Köszönjük Hóbár Csaba, Hegedűs-Bús Natália és Komáromi Csaba áldozatos munkáját, amelynek köszönhetően közösségi oldalaink, honlapunk látogatóit minden nap friss lelki útravalóval láttuk el a korlátozások ideje alatt. A korlátozások megszűntével elektronikus felületeink Napi Ige rovata a vasárnapi igeszakaszokhoz írt gondolatokra szorítkozik majd.

ÉRVÉNYBEN MARAD

A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentés van érvényben. Ez különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálja. Ők a szentmisébe vasárnap online is bekapcsolódhatnak. Tájékozódhatnak erről honlapunkon is.Aki egyéni bűnvallomás nélkül, általános szentségi feloldozást kapott, a legközelebbi egyéni gyónása során tartozik bűneit megvallani.

Ima a lelki áldozáshoz

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

RENDSZERES PROGRAMJAINK

A szentmiséken (M) főtisztelendő Dallos Tamás szertartóval, Máger Róbert irodaigazgató-helyettessel és Rosner Zsolt plébánossal, igeliturgiákon (I) Hóbár Csaba abaligeti lelkipásztori munkatárssal, valamint Lőrincz Péter tanár úrral találkozhatnak.Szerdánként Abaligeten 6-7 h között csendes imádság van az iskoláért a templomban. 17 órakor Magyarhertelenden esti imádságot végzünk a templomban áldoztatással.Csütörtökönként félórás szentségimádást (Sz) tartunk 16.00-kor Magyarszéken papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva.Péntekenként a bűnbánati liturgián (B) szentgyónási lehetőséget is biztosít Rosner Zsolt plébános.Júniusban a csütörtök/pénteki imaórákon Jézus Szíve litániát végzünk.

ÜGYINTÉZÉS

A plébániát a 72-390-733-as, és a 30-196-5309-es telefonszámokon érik el. Legkésőbb a következő munkanapon visszahívjuk, hogy segítségükre lehessünk. Irodai ügyeket előzetes telefonos egyeztetés alapján végzünk. Haláleset alkalmával szeretnénk a gyászban méltósággal kísérni gyászoló testvéreinket. Az adatok egyeztetésében és a gyászbeszélgetésben Rosner Zsolt plébános áll a rendelkezésükre. a temetést hétfőtől szerdáig Hóbár Csaba, csütörtöktől szombatig Rosner Zsolt végzi. Keressenek bennünket bizalommal!

ELMARAD

A védőtávolság miatt nem tudjuk megtartani idén az úrnapi körmeneteket, a szerdai bibliaórákat Magyarszéken és a Család-Ünnepet Abaligeten. Ezek és más hasonló közösségi programjaink szeptembertől indulnak újra.

KARMELITA NŐVÉREK

A magyarszéki karmelita kolostor egyelőre nem nyitja meg kapuit, nem lesznek nyilvános szentmisék, és vendégeket sem fogadnak. Könyveik, CD-ik, kézműves csokoládé-termékeik honlapukon keresztül rendelhetők.Újranyitásukról szintén honlapjukon keresztül értesülhetnek az érdeklődők.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is.Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.