Szúnyogirtás felelősen, okosan - avagy hogyan maradhat meg Abaliget oázisnak

2019.07.14

A napokban érkezett az abaligeti postaládákba az értesítés, hogy földi szúnyoggyérités lesz július 16-án, este 20 órától. Mivel az elmúlt néhány hétben sok kellemetlenséget okoztak a vérszívók, ezért sokan felkiálthattak magukban: végre, itt a megoldás. A rövid tájékoztatóban viszont többeknek szemet szúrhatott egy szó: deltametrin. Szűcs Andrea és Fülöp Judit utána járt a hatóanyagnak és írtak egy kérelmet amelyben felhívják a figyelmet a vegyszeres szúnyogirtás veszélyeire, a biológiaival szemben, kiemelve, hogy nem a szúnyogirtással van a probléma, hanem a kivitelezés módjával. 

Ha továbbra is szeretnénk Abaligetet - az otthonunkat- oázisként, egészséges, élhető környezetnek megőrizni, fontos, hogy felelős döntéseket hozzunk minden szinten. Köszönjük a felelős hozzáállást! A kérelem megosztásával mi is támogatjuk ezt a kezdeményezést.

Fotó: Sóki Tamás (MTI)
Fotó: Sóki Tamás (MTI)

Tisztelt Abaliget Község Önkormányzata!
Tisztelt Jegyző Úr, tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Abaligeti lakosokként az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz:

Kérjük, hogy a 2019. július 12-én megküldött értesítés szerinti, 2019. július 16-án elvégzésre kerülő földi szúnyoggyérítés megvalósulását akadályozzák meg; amennyiben monitoring vizsgálatok alapján szükségesnek bizonyul a szúnyoggyérítés, úgy azt a biológiai szúnyoggyérítés módszereivel tegyék, a fent megjelölt időpontban is, és a további esetleges szúnyoggyérítési akciók keretein belül is.

Továbbá felhívjuk a T. Önkormányzatot, hogy szíveskedjen a lakosok számára hozzáférhetővé tenni az elvégzett monitoring vizsgálatok eredményét, amely alapján a településen a szúnyoggyérítés indokolttá válásáról döntöttek.

Tájékoztatjuk a T. Önkormányzatot, hogy jelen kérdésben petíció elindítását, esetlegesen helyi népszavazást kezdeményezünk.

Kérésünket az alábbiakkal indokoljuk:

 • Abaliget természetvédelmi területek között helyezkedik el, a deltamethrine hatóanyaggal elvégzett szúnyoggyérítés aránytalanul nagy terhet ró a környezetre, tekintve, hogy nem fajspecifikus szerről van szó, így minden alacsonyabb rendű életformára káros hatással van, melegvérű állatok közül pedig a kistestű, nagyobbrészt rovarokkal táplálkozó madarakra is veszélyt jelent (forrás). Ezzel szemben a biológiai szúnyogirtás fajspecifikus, csak a csípőszúnyogok lárváit irtja.
 • Abaliget elhelyezkedéséből adódóan a taglózó hatású Deltasect 1,2 ULV szerrel történő szúnyoggyérítésnek nincs értelme, ugyanis a vele érintkezésbe kerülő rovarokra hat, és mivel a falut minden irányban erdő veszi körül, ahol a szúnyogok számára biztosítva van a megfelelő élettér, feltehetően a szúnyogok okozta problémát nem, vagy csak elhanyagolhatóan kis mértékben oldaná meg egy ilyen szerrel végrehajtott szúnyoggyérítés.
 • Abaligeten számos család saját kiskertet ápol, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a vegyszermentességre. A deltemethrine hatóanyaggal elvégzett szúnyoggyérítés nagyban sérti az ő érdekeiket, mivel a kiskertet nem lehet megóvni a keletkező sűrű ködtől, így az egész éves munkájuk kárba vész, mivel "a termékre a PBO-val szinergizált deltamethrin hatóanyag ülepedik. Az 1g deltamethrin/ha dózis mennyiségének közelítőleg (...) fele ülepedett ki a csekély víztartalmú kijuttatás (ULV) alkalmazásakor." (forrás)
 • Az alábbiakban idézek a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásából, mely felhívja a figyelmet arra, hogy a kémiai szúnyoggyérítési módszer miért nem felel meg az elvárásoknak. Abaligeti lakosként úgy gondoljuk, hogy falunk legkiemeltebb értékei között első helyen szerepel a természet, melynek megőrzéséért felelősen kell döntenünk:

"A járványos megbetegedések megjelenésének megakadályozására a leghatékonyabb módszer a terjesztő szúnyogok állományának kezelése. Megfelelő monitoring- és gyérítési rendszerrel jelentős költségmegóvás érhető el, és megelőzhetők a köz- és állategészségügyi veszélyhelyzetek." 

"A rendelkezésre álló tudományos adataink alapján a jelenlegi, túlnyomórészt deltamethrin-alapú gyérítés időzítése, mértéke és kivitelezési módja is alkalmatlan a szúnyogállomány hatékony és tartós kezelésére."

 • A vektorok népességeinek és tenyészőhelyeinek ismerete híján a beavatkozások sokszor késnek, és/vagy nagyon csekély "találati pontosságúak", ezáltal jelentős a célt tévesztve felhasznált idegméreg-mennyiség.
 • Az elpusztított rovaroknak alig egy százaléka a "célszervezet", viszont bizonyítottan sok az ökoszisztéma-szolgáltatásokban jelentős szerepű méhféle, illetve minden egyéb rovar, valamint közvetett tápláléklánc-hatásként a rovarevő gerinces állat is. Emellett az élővizekbe jutott deltamethrin a halakat, a hüllőket és a kétéltűeket is veszélyezteti.
 • Komoly veszélyforrás továbbá a túlzott mértékű használatból eredő rezisztencia kialakulása a célszervezetekben, ami megnehezíti a későbbi sikeres alkalmazást."

A MTA javasolja a döntéshozóknak "Európa más országaiban már alkalmazott módszerek tapasztalatai alapján a biológiai gyérítés előtérbe helyezését, a rendszeres élőhely-térképezést, a lakosság tájékoztatását és aktív bevonását a védekezésbe a háztáji, illetve magánterületi tenyészőhelyek megszüntetése érdekében."

 • A T. Önkormányzat által megküldött tájékoztatás földi szúnyoggyérítésről nem pontos, ezáltal megtéveszti a lakosságot annak biztonságossága tekintetében. Az ebből eredő esetleges károkért a felelősség Önöket terheli. Állításomat az alkalmazni kívánt Deltasect rovarirtó koncentrátum biztonsági adatlapjával támasztom alá, melynek egy példányát csatolom jelen levélhez. Eszerint a Deltasect:
  H400- Nagyon mérgező a vízi élővilágra",
  H410- Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz,
  P260 - A gőzök, permet belélegzése tilos (nem hívták fel a lakosság figyelmét arra, hogy kötelező zárt térben tartózkodni, és ezt alkalmazni kell a háziállatokra is. Ellenben az szerepel a levelükben, hogy emberre és melegvérű állatra nem veszélyes),
  P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet (levelükben nem tájékoztatnak arról, hogy a szabadban száradó ruhákat a lakosság vigye zárt térbe)
  P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
  P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező,
  N- Környezeti veszély
  R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
  S13 - Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó (levelükben nem hívták fel a figyelmet arra, hogy a háziállatok takarmányát és ivóvizét zárt helyen kell elhelyezni a szúnyoggyérítés idejére)

Abaliget területén több állóméhészet is jelen van, melynek tulajdonosaira aránytalanul nagy terhet róhat a méhek elszállítása, mely többnyire egyéb okok miatt nem, vagy ilyen rövid idő alatt csak nehézkesen lenne megoldható. Méhészként kérem a T. Önkormányzatot, hogy ezt a szempontot is szíveskedjen figyelembe venni a döntéshozatalnál. (Szűcs Andrea)

A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb látnivalója (forrás: DDNP) a mi falunkban található. A hozzá tartozó természeti értékek megóvása itt élőkként kötelességünk. Éppen ezért nyomatékosan 

kérjük a T. Önkormányzatot, a Jegyző urat, a Polgármester urat és a Képviselő testületet, hogy segítségükkel támogassanak bennünket környezetünk védelmében helyes ökológiai gyakorlat kialakításával.

Földi, biológiai szúnyoggyérítés | Fotó: boon.hu
Földi, biológiai szúnyoggyérítés | Fotó: boon.hu

Tisztában vagyunk vele, hogy a csípőszúnyogok gyérítése létfontosságú lehet, hiszen a klímaváltozás súlyosbodásával olyan fajok is megjelentek, melyek nálunk eddig nem ismert vírusokat terjeszthetnek. Hangsúlyozzuk, hogy 

kérésünkkel nem a szúnyoggyérítés teljes elmaradását szeretnénk, hanem az ökológiai szempontból elfogadható biologiai szúnyoggyérítést szorgalmazzuk.

Javasoljuk, hogy a T. Önkormányzat a biológiai szúnyoggyérítés kérdésében vegye fel a kapcsolatot a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, ahol szakértő segítséget tudnak nyújtani. Szóbeli megkeresésem során ígéretet kaptam a Nemzeti Parktól, hogy támogatják településünket.

Csatolt dokumentumok:

 • DELTASECT (Deltimetrin) rovarirtó koncentrátum biztonsági adatlap (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)
 • A szúnyogállomány monitorozásának és célzott gyérítésének járványügyi fontossága - A Magyar Tudományos Akadémia felhívása és megoldási javaslata a döntéshozók számára, 2018. (Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya, az Agrártudományok Osztálya, az Orvosi Tudományok Osztálya és az MTA Ökológiai Kutatóközpont közös állásfoglalása.)
 • A támogató helyi lakosok aláírása

Abaliget, 2019. július 13. 

Tisztelettel:

Szűcs Andrea, Fülöp Judit