Tájékozató a maszkviseléssel kapcsolatban

2021.03.10

Abaliget külterületén is kötelező a maszkviselés!

Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Kedves Abaligetiek!

Több kérdés is eljutott a Hivatalhoz a maszkviseléssel kapcsolatban.
A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletére hivatkozva:

"2. § (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen - az e rendelet szerinti kivétellel - mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

3. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak."

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartsa be a közterületi maszkviselés szabályait, amelyek településünkre is vonatkoznak!

Üdvözlettel:
Ivády Gábor

Forrás: Abaliget Község Önkormányzata
Fotó: Unsplash