Tájékoztatás | Beiskolázási Támogatás (2019)

2019.09.02

Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete - jövedelemre tekintet nélkül - egyszeri beiskolázási támogatást nyújt az alábbiak szerint:

Beiskolázási támogatásra jogosult az az iskolai tanulmányokat folytató 23. életévét be nem töltött gyermek, fiatal felnőtt, aki

  • abaligeti lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Abaligeten tartózkodik;

  • nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt.


A beiskolázási támogatás mértéke:

  1. 16.000,-Ft azon tanulók/hallgatók esetében, akik egyéb jogszabály rendelkezése alapján nem részesülnek ingyenes (térítésmentes) tankönyvtámogatásban, illetve Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nem részesül önkormányzati támogatásban.

  2. az a) pontba nem tartozó tanulók/hallgatók esetében 10.000,-Ft.


A beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani 2019. szeptember 3-tól 2019. október 1-ig az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Abaligeti Hivatali Kirendeltségén. Kérelem nyomtatvány a Hivatalban beszerezhető. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 9. évfolyamot elvégzett, valamint a 16. életévet betöltött gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról.

Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Forrás: Abaliget Község Önkormányzata