Tájékoztató | Általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választások (2019)

2019.08.16

Abaliget Község Önkormányzatának tájékoztatóját alább teljes egészében közreadjuk.

A 2019. október 13. napjára kitűzött polgármester
és 
önkormányzati képviselő választással
valamint a 
nemzetiségi képviselő választással
kapcsolatos tudnivalókról.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 307/E.§-ban foglaltak alapján a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a következők szerint állapítom meg.

A nemzetiségi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXIX tv. 59. §. (1) bek-ben foglaltak szerint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a következők szerint állapítom meg.

Abaliget településen:

polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások száma: 17 db

képviselő jelöltséghez szükséges ajánlások száma: 6 db

roma nemzetiségi képviselő jelöltséghez szükséges ajánlás száma: 5 db

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy jelöltet ajánlani a jelölt vagy jelölő szervezet által, az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Abaligeti Hivatali Kirendeltségétől kikért ajánlóíven lehet.

A jelöltek az ajánlóíveket 2019. augusztus 24-től 2019. szeptember 9-ig munkanapokon 8.00-15.00 óráig vehetik át az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Abaligeti Kirendeltségén (Abaliget, Kossuth u. 87.).

Polgármester, képviselő, és nemzetiségi képviselő jelölt az lesz, aki a jelölését a fenti időpontok közötti időszakban összegyűjti a fenti számú ajánlásokat, és a helyi választási bizottság nyilvántartásba veszi.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!

A jelöltbejelentés végső időpontja 2019. szeptember 9. 16.00 óra.

Orfű, 2019. 08. 10.

Dr. Kóbor Gyula HVI vezető felhatalmazás alapján:

Rudolf Antalné sk.
vez.főtanácsos