Téli támogatás Abaligeten (2022)

2022.12.07
Fotó: pexels.com
Fotó: pexels.com

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a korábbi évekkel ellentétben karácsonyi csomag kiosztására nem kerül sor, téli családtámogatásként egységesen 10.000,-Ft/fő összegben pénzbeli támogatást folyósítunk.

Önkormányzati rendeletünk értelmében téli családtámogatásra jogosult az abaligeti lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át (jelenleg 285.000,-Ft-ot) nem haladja meg.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet egyszerűsített kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyben elegendő nyilatkozni a család jövedelmi viszonyairól, igazolás csatolása nem szükséges.

Kérelem letölthető az alábbi linken.

A korábbi évekkel ellentétben, azért szükséges a jövedelemről nyilatkozni, mert az önkormányzat szociális keretéből történik a kifizetés és a megfelelő elszámolás ezt indokolja.

A kérelmet 2022. december 15. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában (Abaliget, Kossuth utca 87.).
A támogatás a kérelmet benyújtó családtag részére kerül kifizetésre, melyhez a többi nagykorú családtag hozzájárulása is szükséges. Kérjük, hogy lehetőség szerint utalással kérjék a támogatást.


Ivády Gábor
polgármester | Abaliget

Forrás: abaliget.hu