Téli támogatás Abaligeten (2023)

2023.11.17

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a rászoruló családok részére 2023. évben is 10.000,-Ft/fő összegben téli családtámogatást biztosítunk.

Önkormányzati rendeletünk értelmében téli családtámogatásra jogosult az abaligeti lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 720 %-át (jelenleg 205.200,-Ft-ot) nem haladja meg, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap összegének 880 %-át (jelenleg 250.800,-Ft-ot) nem haladja meg.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet egyszerűsített kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyben elegendő nyilatkozni a család jövedelmi viszonyairól, igazolás csatolása nem szükséges.

A kérelmet 2023. december 11-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában (7678 Abaliget, Kossuth utca 87.)

A kérelem letölthető az alábbi linken, illetve személyesen átvehető az önkormányzat hivatalában.

A támogatás a kérelmet benyújtó családtag részére kerül kifizetésre, melyhez a többi nagykorú családtag hozzájárulása is szükséges. Kérjük, hogy lehetőség szerint utalással kérjék a támogatást.

Ivády Gábor
polgármester | Abaliget

Forrás: abaliget.hu