Trianoni emlékállítás

2019.06.12

Már 4-5 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem, hogy a Trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára egy keresztet kellene állítani. A bokros teendők mellett ez idáig csak gondolat volt, de újra és újra felszínre bukkant egészen idén tavaszig. 

Megkerestem az ötletemmel az Abaligeti Önkormányzatot és a Mecsekerdő Zrt-t. Mindkét részről örömmel fogadták a kezdeményezést és segítő kezet nyújtottak a megvalósításhoz. Április elején már bekerült az udvaromba a 20X20 cm-es fűrészelt tölgy anyag mely a Mecsekből származik. A vasalatot Hetvehelyen készíttettem a kereszt tetején ívelő bádogos munkát Pécsett készítették, a terveim alapján. A kereszt és a nagy-Magyarország hétről hétre alakult és öltött végleges formát, itt nálam, munka után délutánonként és hétvégente. A talapzatot Csesznok Miklós saját elképzelése alapján építette.

A falut -sok magyar településhez hasonlóan- nem kerülte el a történelem vihara. A török hódoltság után újjáéledő vidékre német telepesek költöztek. A világháború után a német kitelepítések következtében felvidéki magyarok érkeztek a lakosságcsere jegyében. Így Trianon következményei Abaligeten is érezhetőek voltak. 

Hazánk területének 2/3-a és vagyonának, lakosságának hasonló aránya veszett el a békediktátum következtében. Közel 100 év távlatából ez, bármennyire is fájó, de visszafordíthatatlannak tűnő helyzet. 

Azonban a nemzet együvé tartozása, a határainkon kívül élő nemzettársaink nyelvének, kultúrájának, identitásának megtartása közös ügyünk, melyért folyamatosan küzdenünk kell! 

Ez ma Trianon üzenete, ez a nemzeti összetartozás felelőssége. Ennek állítottunk emléket, mert aki elfelejti a múltat, arra ítéltetik, hogy újra megélje azt. De mi nem felejtünk, mert nem szabad felejtenünk.

Szatyor Miklós