Ünnepi szertartások a Nagyhéten (2024)

2024.03.22

Virágvasárnap - mely ebben az évben március 24-re esik - a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Ezen a napon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

  • Abaligeten Virágvasárnap ünnepi szentmise lesz 11.00 órakor.
  • Március 28-án, Nagycsütörtökön 18.00 órakor ünnepi szentmise lesz Magyarszéken az utolsó vacsora emlékére. 20.00 ótáról éjfélig virrasztás lesz az abaligeti templomban.
  • Március 29-én, Nagypénteken 17.00 órakor keresztúti ájtatosságot, majd 18.00 órakor az Úr szenvedésének ünneplése szertartás lesz Abaligeten.
  • Március 30-án, Nagyszombaton 8.00 órakor sötétzsolozsma lesz Magyarhertelenden, majd 20.00 órakor Húsvéti vigília.
  • Március 31-én, Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása ünnepén igeliturgia lesz Abaligeten.

Virágvasárnap

Nagycsütörtök

Nagypéntek

Nagyszombat