Várda Ferencet állandó diakónussá szentelték Máriagyűdön

2023.11.26

Felföldi László megyéspüspök 2023. november 25-én állandó diakónussá szentelte Várda Ferenc akolitust a Pécsi Egyházmegye szolgálatára. A zsúfolásig megtelt máriagyűdi bazilikában celebrált ünnepi szentmisén részt vettek az egyházmegye papjai, diakónusai, a jelölt és családja, rokonai, barátai, köztük Szabó Róbert drávaszabolcsi református lelkész, valamint a hívek közössége.

Az állandó diakónus a papi rend szentségének első fokozatában részesül felszentelés által. Szolgálatához tartozik az evangélium hirdetése, szentségek kiszolgáltatása (keresztség, áldoztatás, esketés), az oltár szolgálata, a betegek látogatása és áldoztatása, valamint temetési szertartások végzése.

A most felszentelt Várda Ferenc teológiai tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, majd a Semmelweis Egyetem Mentalhigiéné Intézetének lelkigondozó szakán, továbbá a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pedagógus szakán folytatta, továbbá részt vett a Magyar Családterápiás Intézet pár- és családterapeuta képzésén.

A szentelést követően Várda Ferenc a diakónusi szolgálatot az Alsószentmártoni Plébánia és a Szent Ferenc Cigány Plébánia területein végzi, ahol világi lelkipásztori munkatársként eddig is a szegények legszegényebbjei között, főként az Ormánság területén dolgozott.

Forrás: Pécsi Egyházmegye