Emlékezzünk: Országosan egyedülálló iskolaalapítás

2019.08.24

Az Abaligeti Újság (először még Abaligeti Kör) első számában jelent meg az alábbi riport. 2006-ban, Bartos Erikát - az abaligeti iskola korábbi igazgatóját - Horváth Péter Brúnó kérdezte.


Abaliget közelmúltjának legnagyobb eredménye volt az alapfokú oktatás helyben tartása, az új iskola alapítása. Ebben elévülhetetlen érdemei voltak Dr. Cziglányi Zsolt plébános úrnak, illetve néhány agilis képviselőnek, akik sokszor a faluvezetés akaratával szemben küzdöttek az iskola megtartásáért. Bartos Erika igazgatóval beszélgetett Horváth Péter.

Kérem, beszéljen pár szóval Önmagáról?

Komlói születésű vagyok, ott végeztem az iskoláimat, majd a Kaposvári tanítóképző iskola elvégzése után az anyaiskolámba kerültem pedagógusként. Szép szakmai kihívásokat kaptam az élettől: intézményvezetőként és szakmai vezetőként is kipróbálhattam magam. Őszinte szeretettel gondolok vissza tanítványaimra, szüleikre, akik mindig támogató, segítő szándékkal álltak munkámhoz. A privát életemben két gyermeknek az anyukája vagyok: Péter fiam 15 éves, a Nagy Lajos Gimnázium tanulója, lányom Viki, 10 éves. Mindketten sokoldalú, érzelmileg gazdag gyerekek.

Hogy emlékszik vissza az iskolaalapítás pillanataira?

Az iskolaalapítás nagyon izgalmas volt, hiszen a mentő ötlet viszonylag későn született meg. Sok munkát igényeltek az alapítási dokumentumok elkészítései, pedagógiai program megírása. Lélekben is várakozással töltött el a találkozás a leendő munkatársakkal és a gyerekekkel. Természetesen több ember munkája és együttgondolkodása volt szükséges ahhoz, hogy szeptember 1-én Abaligeten is megszólaljon a csengő. Az iskolaavató ünnepség szép korona volt az elvégzett munkára.

Mit takar az iskola meglehetősen hosszú elnevezése?

Az iskola neve magában foglalja azokat a profilokat, melyeket az intézmény ellát: egyrészt működünk, mint 8. osztályos általános iskola, másrészt gyakorló intézményként fogadjuk az egyetemek, főiskolák hallgatóit, akik nálunk töltik szakmai gyakorlataikat, harmadrészben alapfokú művészetoktatási intézményként két tanszakot indítottunk. A zeneművészeti tanszakon hegedűt és furulyát tanulhatnak a gyerekek, a képzőművészeten festészetet.

Az I. félév okozott nem várt meglepetéseket, csalódásokat?

Az I. félévet szép eredménnyel zártuk. A tanulmányi területen törekszünk a színvonalas oktató-nevelő munka megvalósítására. Örülök, hogy kialakítottuk a tanári szobát, az irodát. A szülők támogató hozzáállásának ékes példája a tornaszoba felújítása. Köszönetet mondok minden kedves szülőnek, aki bármi módon hozzásegítette az iskolát ahhoz, hogy kulturált körülmények között bonyolíthassuk a testnevelés órákat, az edzéseket.

Természetesen a mindennapok hordoznak kihívásokat és megoldandó feladatokat, de ezek nem olyan súlyúak, hogy csalódást bármikor éreztem volna. Nagyon sok élményt és tapasztalatot adott az első félév, mely a kölcsönös megismerés jegyében telt el. Az iskolai események és rendezvények azt bizonyították, hogy a faluval a kapcsolat kiegyensúlyozott, örömmel vettek részt a családok a programjainkon.

Abaligeten az asztmás-program már-már csak egy "fantom". Ki tudja használni az intézmény ezt az egyedülálló adottságát, a gyógybarlang közelségét?

Jelenleg is azon dolgozunk, hogy az "asztmás - program" megvalósuljon, hiszen a gyermeklétszám növelése pozitívan hat az intézmény vérkeringésére, gazdasági stabilitására. Március hónapban lesznek azok a fórumok és tájékoztatók, ahol megismerhetik az igénylők ezt a lehetőséget. Természetesen mindennek csak akkor van létjogosultsága, ha igény mutatkozik rá a szülők körében. Mindent megteszünk azért, hogy népszerűsítsük a programot, az iskolát.

További fejlesztések?

Szeretnénk folytatni az iskola épületének befejezését, hiszen a tanári még nincs kialakítva. Itt orvosi szobát, szertárat, tusolókat fogunk kiépíteni.

Milyen tanórán kívüli elfoglaltságok közül választhatnak a tanulók?

A tanórán kívüli tevékenységek köre igen gazdag, a sokoldalú gyerekek délutánjai szigorúan betáblázottak. A művészeti oktatás foglalkozásai heti 4 órában jelentenek kötöttséget, az etnikai program keretében cigány táncot, népismeretet, nyelvet tanulhatnak az érdeklődők. A sportolni vágyók atlétikát, kézilabdát, tavasztól kosárlabdát tanulhatnak. Az alsósok gyermek sportkörön vehetnek részt. A madarászok minden pénteken tartanak felkészülést az országos versenyre. A 2. és 3. osztályosok fakultatív angol foglalkozáson vehetnek részt. A lehetőségek változatosak, komoly összehangoltságot igényel a kollégáktól és a részt vevő gyermekektől.

Lesznek nyári táborok a gyermekeink részére?

Természetesen átgondoltuk már a nyári táborok szervezését. A tanév végén osztálykirándulások várják a gyerekeket. A képzőművészeti csoport (bárki jelentkezhet az iskolából) képzőműves táboron vesz részt és a hittantábor is várja a nebulókat. A tanév végi tervekkel kissé előre szaladtunk, mert addig még nagyon sok élményben lesz részük a gyerkőcöknek és nagyon sok feladat vár ránk is és rájuk is.

(Ez a riport 2006. február 17-én jelent meg az Abaligeti Kör című időszaki kiadványban.)